To Ty decydujesz

Czy nam się to podoba, czy nie, nasze życie odciśnie piętno na Wszechświecie.

Narodziny każdego człowieka stają się czymś na podobieństwo kamienia wrzuconego do jeziora i, tak jak na powierzchni zmąconej wody tworzą się rozszerzające się kręgi, tak konsekwencje naszego pojawienia się na świecie obejmują najpierw rodziców, rodzeństwo, krewnych i przyjaciół; w miarę dorastania zaś nasze czyny przynoszą niezliczone wręcz skutki, niektóre z nich zamierzone, inne zaś nie.

Zasady:

 1. Weź odpowiedzialność za WSZYSTKO co dzieję się w Twoim życiu
 2. Spokojnie analizuj sytuacje w jakiej się znalazłeś
 3. Uwierz w swoją siłę i zdolność do rozwiązania każdego problemu, jaki stanie na Twojej drodze.
 4. Podejmij działanie

Narzędzia z jakich korzystam:

 1. Jacko – FB + Ekstremalne przywództwo
 2. Tonny Robbins – Obudź w sobie olbrzyma
 3. Seneca – stoicyzm

Jak wzmacniać swoją moc:

 1. Zaakceptuj to, że jesteś odpowiedzialny za wszystko co będzie się działo w Twoim życiu.
 2. Zrozum, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia by kierować swoim losem.
 3. Wyznacz wartościowe cele, nad którymi będziesz mógł pracować.
 4. Zaakceptuj to co konieczne.

Wpisy na BLOGu
Źródła i inspiracje