icons8-thinking-bubble-80

Od FORMY do FORMUŁY

Myśli jakie pojawiają się w naszych głowach są wypadkową tego co wcześniej do tego umysłu zostało zaimplementowane. Suma wydarzeń, ładunek emocjonalny i tak dalej.

Jak dostrzec formę i sprawinie formułować własne spostrzeżenia.

Budowanie planów i organizowanie myśli.

Trzy elementy postrzegana perspektywy:

icons8-stream-100

Siedzisz za zamkniętymi oczami i starasz się skoncentrować na własnym oddechu. Gdzie go wyczuwasz? W klatce piersiowej, brzuchu a może w okolicy nosa? Wdech i wydech. Cykl powtarza się raz za razem, miarowo i spokojnie… co dzieje się w Twojej głowie? Gdzie biegną Twoje myśli i czy rzeczywiście warto słuchać tego głosu?

icons8-near-me-96

Przyczyna i skutek. Zbierzesz to co wcześniej zasiejesz. Wzorce myślowe pozwalają porządkować obierane przez nas sygnały. Na kim wzorujesz swoje reakcje i co w Twojej sytuacji zrobiłby Twój idol? Wypełnij swój umysł wzorcami zgodnymi z Twoim celem, a łatwiej będzie Ci dokonywać właściwych wyborów.

icons8-production-rework-failed-64

Zapisz swoje myśli. Rano, po przebudzeniu, usiądź z przygotowanym notatnikiem i dobrym długopisem, a teraz pisz. Niech myśli wyleją się na papier, uchwyć „małpi mózg” w papierową klatkę i uwolnij się od powtarzających się uciążliwych myśli.

Planuj na piśmie, a następnie wracaj do swoich planów i udoskonalaj je. Nadając myślom kształt liter dajesz początek największemu z cudów. A słowo stało się ciałem.